STICHTING
GEZAMENLIJK STEDELIJK BEHEER

 

ALGEMEEN

De Stichting Gemeenschappelijk Stedelijk Beheer (SGSB) ) draagt zorg voor het beheer van sociaal culturele instellingen in de stad Groningen. De Stichting verzorgt het beheer voor de deelnemende leden en wordt gesubsidieerd uit beheer budgetten, die de Gemeente Groningen beschikbaar stelt volgens afspraken uit de accommodatienota.

 

In 2015 ontstond het idee tot de oprichting van een nieuwe beheerstichting. De belangrijkste overwegingen hierbij waren:

- Zeggenschap voor de deelnemende leden via een deelnemersraad;

- Vervanging van het personeel bij langdurende ziekte (langer dan 2 weken) en

- Een realistische en aantrekkelijke kostprijs voor de beheerinzetten.

 

Aanvang 2016 bleek dat er voldoende interesse en budgettaire ruimte was om het initiatief te realiseren en uit te vouwen in onze stad. Vanaf april van dat jaar traden instellingen gefaseerd toe tot de Stichting.  Op dit moment levert de Stichting het beheerpersoneel aan 15 accommodaties in 6 werkgebieden in Groningen.

 

De Stichting is werkgever en investeert in het wel en wee van haar medewerkers. Personeelsleden worden begeleidt bij het dagelijkse werk en krijgen de mogelijkheid zich vakinhoudelijk te scholen. En uiteraard is er ruimte voor persoonlijke aandacht en informele activiteiten.

 

De werkzaamheden van de Stichting worden uitgevoerd in samenspraak met de besturen van de accommodaties. De Stichting stelt haar medewerkers beschikbaar aan de instellingen en is verantwoordelijk voor de personeelsbegeleiding, waardoor besturen zich niet hoeven te bekommeren over de specialismen van het werkgeverschap. De besturen hebben invloed op het beleid en de beheer inzetten via de deelnemersraad.

SGSB.nl - Sociaal Culturele Instellingen te GRONINGEN

SGSB.nl

Navigatie

Contact

De Stiching Gezamenlijk Stedelijk Beheer is opgericht in 2016 te Groningen.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.