STICHTING
GEZAMENLIJK STEDELIJK BEHEER

Opleidingen

Vanuit SGSB wordt gezorgd voor de coördinatie van de basisopleidingen waar een beheerder over moet beschikken om de werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren. In de toekomst wordt het opleidingsaanbod vergroot naar gelang behoefte en kan meer maatwerk worden geboden.

 

De BHV-training wordt door alle medewerkers gevolgd. Hierbij is het ook mogelijk dat een accommodatie eigen vrijwilligers deze training laat volgen (cursuskosten van mensen buiten SGSB zijn voor rekening van de accommodatie). De herhalingscursus laten wij zoveel mogelijk op eigen, geschikte oefenlocaties uitvoeren.

 

Naast de BHV draagt SGSB ook zorg voor de trainging Sociale Hygiëne (cursuskosten van mensen buiten SGSB zijn voor rekening van de accommodatie). Bedrijven of organisaties die alcohol schenken en/of verkopen, dienen volgens de Drank- en Horecawet aan de eis Sociale Hygiëne te voldoen. Deze eis geldt níet alleen voor de bedrijfsleider of de eigenaar. Tijdens openingsuren moet er namelijk altijd minimaal één persoon in het bedrijf aanwezig zijn, die Sociale Hygiëne heeft.

Bovendien is iedereen die op de vergunning vermeld staat, verplicht dit diploma in het bezit te hebben. Het is daarom verstandig om ervoor te zorgen dat voldoende medewerkers in bezit zijn van Sociale Hygiëne.

 

Loopbaanbudget

Werknemers in de sector W&MO bouwen een Loopbaanbudget en Individueel keuzebudget (IKB) op. Deze budgetten dragen bij aan optimale keuzevrijheid en duurzame inzetbaarheid en kunnen op verschillende manieren worden gebruikt.

Voor het Loopbaanbudget geldt één belangrijke voorwaarde: de besteding ervan moet de individuele inzetbaarheid van de werknemer ondersteunen en de werkgever helpen om mee te blijven bewegen met ontwikkelingen in het werk.

SGSB ondersteunt en stimuleert de individuele medewerker om de juiste keuzen te kunnen maken.

SGSB.nl - Sociaal Culturele Instellingen te GRONINGEN

SGSB.nl

Navigatie

Contact

De Stiching Gezamenlijk Stedelijk Beheer is opgericht in 2016 te Groningen.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.