Inloopbijeenkomst bewoners zuidelijke wijken op 5 februari

stad Groningen

Gebiedsteam Zuid nodigt alle inwoners van de Badstratenbuurt, Zeeheldenbuurtbuurt, Grunobuurt, Laanhuizen, Corpus den Hoorn, Hoornse Meer en Hoornse Park uit voor een inloopbijeenkomst op maandag 5 februari, tussen 16:30 en 19:00 uur in de Immanuelkerk bij het winkelcentrum Overwinningsplein.

Uit de ‘leefbaarheidsenquête’ die de gemeente elke twee jaar houdt, blijkt dat er per wijk een aantal ‘blijmakers’ en een aantal problemen naar boven komen. Bijvoorbeeld groen en rust wanneer je het over blijmakers hebt. En onveilige verkeerssituaties, geluidsoverlast en parkeren wanneer het over problemen gaat.

Het gebiedsteam wil graag weten of het beeld uit de leefbaarheidsenquête overeenkomt met het beeld van bewoners. Maar vooral hoort het team graag waar bewoners kansen zien om bij aan te haken met mooie ideeën of bewonersinitiatieven. Het gebiedsteam wil graag met je in gesprek. De koffie/thee en koek staan klaar! Voor de rest van gebied Zuid volgen er nog twee bijeenkomsten in februari en maart.

(Bron: nieuwsbrief Zuid, Gemeente Groningen)