Over SGSB

SGSB helpt sociaal culturele accommodaties bij de invulling en uitvoering van beheer om van een accommodatie een sterke sociale basis te maken voor de buurt, de wijk of het dorp.

De stichting

SGSB is gespecialiseerd in het werkgeverschap voor sociaal culturele accommodaties. Wij willen het beheer en de aansturing van sociaal culturele accommodaties in goede banen leiden. Een beheerteam bestaat uit betaalde medewerkers en een pool van vrijwilligers, maar ook mensen met bijvoorbeeld een participatiebaan. Per accommodatie gaat het om maatwerk.

Waar wij in geloven

Het werken met betaalde medewerkers vraagt van vrijwillige besturen van sociaal culturele instellingen veel kennis en organisatie. Het is een specialistische en tijdrovende bezigheid. SGSB ontzorgt besturen door hen alle vraagstukken op het gebied van personeel en werkgeverschap op een professionele en toegankelijke manier uit handen te nemen. Dat doen we omdat we erin geloven dat vakkundige, betrokken en tevreden medewerkers voor een belangrijk deel bijdragen aan het prettiger, leefbaarder en socialer maken van buurten en wijken.

Waar wij voor gaan

Door alle aspecten van het werkgeverschap over te nemen, helpt SGSB sociaal culturele instellingen om in buurten en wijken een sterke fysieke sociale basis te leggen. Tegelijkertijd ondersteunen en adviseren wij het bestuur van de accommodaties bij een goede invulling van het beleid en het beheer. Het beleid van de gemeente Groningen en de doelstellingen van de accommodaties zijn leidend in ons werk.

De organisatie

SGSB is een compacte organisatie met een vrijwillig bestuur. De stichting is in 2016 opgericht door bestuurders die al een bestuursfunctie hadden bij sociaal culturele accommodaties waar de vraag naar een beheerorganisatie is ontstaan. Het bestuur en het stafbureau werken vanuit een bedrijfsverzamelgebouw in Haren. De twee medewerkers van het stafbureau hebben veel dagelijks contact met de deelnemers, medewerkers en partners. Daarnaast houdt het stafbureau zich bezig met hr en de financiën van de stichting. Het team van medewerkers op de locaties bestaat uit zakelijk leiders, beheerders, medewerkers administratie en activiteiten die werken bij zowel kleine als grote accommodaties.

Het bestuur van SGSB

Hans de Bruin, bestuursvoorzitter
Jacob Bolhuis, secretaris
Mark Aalders, penningmeester

Jaarverslag 2022

Het jaar 2022 was een jaar waarop ideeën weer gingen stromen en er allerlei leuke en verbindende activiteiten werden georganiseerd op de accommodaties. De personele bezetting was op sommige locaties een uitdaging en tegelijkertijd zorgde een extra training voor meer synergie tussen medewerkers en vrijwilligers.

Jaarverslag SGSB 2022
jaarverslag SGSB 2022

Jaarverslag 2021

Het jaar 2021 was voor onze accommodaties een lastig jaar. Corona bepaalde of we wel of niet open konden en dat veroorzaakte bij veel wijkbewoners, maar ook bij onze medewerkers en vrijwilligers teleurstellingen.

Download PDF
Jaarverslag SGSB

Jaarverslag 2020

Lees waar we in 2020 op ingezet hebben.

Download PDF

Wil je weten wat SGSB voor jou kan betekenen?

Neem contact op