Wijkcentra fungeren als stemlocatie

Projectmanager verkiezingen van de gemeente Groningen Salomon Varwijk is verantwoordelijk voor de stemlocaties in de gemeente Groningen. “Wij zorgen ervoor dat mensen in de gemeente Groningen kunnen stemmen.” Zijn taken bestaan onder andere uit het regelen van locaties en het bemensen van stembureaus. En dat is een behoorlijke logistieke klus. “In Groningen zijn er zeker 125 stemlocaties en de afgelopen vijf jaar hadden we bijna elk jaar verkiezingen.”

Vooral het trainen van mensen kost tijd en voorbereiding. “Er zijn ongeveer 1000 zogenaamde stembureaumensen die allemaal getraind moeten worden. Kiesrecht is een belangrijk onderdeel van de training, maar het gaat ook over processen en afspraken. Daarnaast zijn er nog eens 500 mensen daaromheen die ook allemaal geïnstrueerd moeten worden. Daaronder vallen ook vrijwilligers van SGSB.”

Goede opkomst
Maar liefst 12 van de 16 accommodaties van SGSB worden gebruikt als stemlocatie. Volgens Varwijk is het stemmen om de hoek belangrijk. “Juist daarom is het zo mooi dat we met SGSB samenwerken. De buurt- en dorpshuizen hebben goede faciliteiten en zijn mooi gesitueerd in de wijken, dicht bij de mensen.” En dat is goed voor de opkomst. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 kwamen per locatie 730 buurtbewoners stemmen. Daarmee waren de accommodaties van SGSB goed voor in totaal 9000 stemmen. “Een vergelijkbare opkomst (54,4%) zagen we ook in de rest van de gemeente.”

Fijne samenwerking
“Het fijne van SGSB is dat we elkaar goed begrijpen. Op hun accommodaties vinden veel maatschappelijke activiteiten plaats. Zij snappen dus ook het maatschappelijk belang van goede, toegankelijke stembureaus voor inwoners. Bij commerciële partijen zien we dat wel eens anders.” Maar er is nog een voordeel volgens Varwijk. “In coronatijd konden we geen gebruik meer maken van scholen en verpleeghuizen. Gelukkig zette SGSB de deuren toen wel voor ons open, dat biedt zekerheid”.

Win-win situatie
Varwijk denkt dat het mes aan twee kanten. “De gemeente Groningen heeft goed gefaciliteerde stembureaus middenin woonwijken en SGSB kan zich laten zien aan (nieuwe) buurtbewoners die normaal gesproken niet zo snel naar een buurtcentrum zouden gaan. Een win-win situatie voor beide partijen.”

Foto: Salomon Varwijk (l) en beheerder Wim Jonker van buurtcentrum Het Tuinpad